Projecten
DAGERAAD EN WACHTERS | Ode aan de Linge | mei-juni 2021

‘Dageraad’ van Guusje Kaayk is geïnspireerd op de Reuzenboom. In de winter vormen zijn kale takken prachtige structuren. De boom, die net buiten de heemtuin staat , is ’geplaatst’ tussen de installatie ‘Wachters’, wiens taak het lijkt om de wereld van de verbeelding te bewaken. De dode takken van het snoeihout uit de Heemtuin en de dode takken die verkoold zijn, vormen de lijnen van de beweging van de wachters. Er ontstaat ruimtelijk werk, de takken komen weer tot leven. (Guusje Kaayk en Ans van den Hurk) 24 mei t/m 20 juni 2021, Heemtuin Geldermalsen i.o.v. Ode aan de Linge


TEKENEN voor de VREDE | Tour de Waal | mei 2021

In hun tijdelijke straatschilderijen van stoepkrijtverf waar ook het publiek aan deelneemt, symboliseren Guusje Kaayk en Ans van den Hurk de vrijheid met portretten van winnaars en genomineerden van de Nobelprijs voor de Vrede en vredescitaten langs de Waal, zowel aan de Tielse als de Wamelse kant. Vrede is van alledag, van nu.  Zij willen een symbolische verbinding maken met beide oevers omdat in het licht van oorlog en vrede het veerpontje een bijzondere, zij het trieste, plek in de Tielse en Wamelse geschiedenis heeft.  Materialen: stoepkrijt – zelfgemaakte stoepkrijtverf – krijtsprayen – verlengde kwasten. Dit project is onderdeel van Tour de Waal.
foto’s: Donald Schalk en anderen
TORENS VOOR DE VREDE | mei 2020

Wat ons bindt | ‘Torens voor de Vrede’| Guusje Kaayk

Het kunstproject is geinspireerd door de geschiedenis van uitkijkposten / torens die als een lint langs de Waal werden gebouwd en voor de bevrijding van het gebied een belangrijke rol hebben gespeeld. Op 5 mei 2020 zouden er op diverse locaties langs de Waal Torens voor de Vrede worden gebouwd. Een concept van Ans van den Hurk, Guusje Kaayk en Hans Vernooij i.s.m. Tour de Waal. I.v.m. de lockdown werd dit kunstproject uitgesteld en zal worden uitgevoerd in 2022.

Ans en Guusje besloten half april 2020 het kunstproject ‘Torens voor de Vrede’ in een andere setting te plaatsten en mobiliseerden 21 kunstenaars en winkeliers. Zij organiseerden binnen 2 weken het project ‘Torens voor de Vrede, Vrijheid en Kunst in de binnenstad van Tiel’, gesteund door de gemeente Tiel, Zinder en de winkeliersvereniging. Samen met de kinderen HAVO, MAVO en VWO bouwden zij ‘Torens van de Vrede’. 


DRYADEN | augustus 2020

Dryaden, de beschermvrouwen van de bomen, zichtbaar gemaakt met bomenwitsel. Artist in Residence, Le Moulin du Bouchet France..


MONUMENT VOOR DE BOOM | augustus 2019

In de kale boom is geen lijn hetzelfde, geen herhaling identiek. De takken verduisteren de lucht met krachtige lijnen. Als notatie van een choreografie. Die lijnen van de dode boom zijn geïsoleerd en terug gegeven aan de levende bomen. Artist in Residence, Le Moulin du Bouchet France.


GEWEEKLAAG VAN DE DRYADEN | Ode aan de Linge | juni 2019

Geweeklaag van de Dryaden is een landart-project en onderdeel van Ode aan de Linge in Geldermalsen. Deze installatie met muziek van Bert Barten geeft de Dryaden een stem.  Zij komen in opstand tegen de grootschalige bomenkap in Nederland. Dryaden zijn boomnimfen met elementaire krachten, maar niet onsterfelijk.  Zodra de boom doodgaat waarmee zij in verbinding staan, sterven zij ook.


VREDE ZAAIEN EN OOGSTEN | Tour de Waal | 5 mei 2019

Op de oever van de rivier De Waal creëren Guusje Kaayk en Ans van den Hurk samen met het publiek  met op locatie vervaardigd papier hun Land-Artproject voor de vrede,  waarbij gebruik wordt gemaakt van gebiedseigen materialen.
De golven van de rivier zullen het kunstwerk meenemen met de daarin verwerkte vredeszaden en verspreiden. Het Baken voor Vrede van Antoon Reijntjens markeert de locatie.
“Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden”, Remco Campert
Met dank aan: papierfabriek Schut, fotograaf Donald Schalk,  vrijwilligers Ingrid, Marian en Juliana, Ed Nooitgedacht (foto Baken voor Vrede).

THEATERGORDIJNEN | Theaterfestival Boulevard Den Bosch| 2006 – 2007

De theatergordijnen zijn de toegangspoorten naar het festivalplein.
4 lamellengordijnen, beschilderd met tekeningen die gemaakt zijn tijdens de voorstellingen.


MUZIKAAL AVONTUUR | Schouwburg Agnietenhof | 2008

De Theatergordijnen als entree voor Schouwbrug Agnietenhof voor de voorstelling ‘Muzikaal Avontuur’
Muzikaal Avontuur in Schouwburg Agnietenhof. Een vingercamera boven het papier registreert mijn tekenen van de handen van de pianist. Het publiek volgt het proces live op de beamer